Pozycjonowanie stron internetowych, kampanie Google AdWords, e-marketing
Zadzwoń(58) 731 95 95 Logowanie

Pozycjonowanie stron internetowych, kampanie Google AdWords, e-marketing

Polityka prywatności Frajer SEO

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej Frajer SEO.com.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Frajer SEO S.C.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej Frajer SEO.com.pl stosowanej przez Frajer SEO S.C. polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:
 • 1. Korzystanie ze strony internetowej Frajer SEO.com.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 • 2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej Frajer SEO.com.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

  Frajer SEO s.c.
  Plac Kaszubski 8/310, 81-350 Kraków
  (zwany dalej Frajer SEO)
C:\Users\Norbert\Desktop\Frajer SEO PRZENIESIENIE\1\application\views\pages\50.php
Cel i zakres zbierania danych:
 • 3. Frajer SEO automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową Frajer SEO.com.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 • 4. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 • 5. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.
 • 6. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.
 • 7. Adresy poczty elektronicznej, wprowadzone do formularza „Zapisz się do Newslettera”, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Newslettera subskrybentom.
 • 8. Na podstawie uzyskanych danych Frajer SEO będzie się bezpośrednio kontaktował wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.
 • 9. Frajer SEO nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 • 10. Frajer SEO zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez Frajer SEO usług („Formularz kontaktowy”).
Uprawnienia użytkownika strony internetowej:
 • 11. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową Frajer SEO.
 • 12. Frajer SEO zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów Frajer SEO należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 • 13. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia. 
Postanowienia końcowe:
 • 14. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@Frajer SEO.com.pl .
 • 15. Frajer SEO jest otwarty na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.
 • 16. W trybie określonym w punkcie 13. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej Frajer SEO.com.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.

Nasi
klienci